Ritueel slachten: Raad van State om advies gevraagd

Op dit moment werkt de Raad van State aan een advies inzake de verenigbaarheid met de Belgische Grondwet en met internationale verdragen wat betreft een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Concreet is het advies aangevraagd naar aanleiding van twee voorstellen van decreet (enerzijds uitgaande van Hermes Sanctorum van Groen; anderzijds uitgaande van de Vlaams Belang-fractie) […]

Geen exotische dieren meer in circus: circusbazen trekken aan korte eind voor Raad van State

Nadat reeds het Grondwettelijk Hof in 2014 en 2015 had duidelijk gemaakt dat de wetswijziging aan de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 de Grondwet, noch internationale of Europese Verdragen, schendt, geeft nu ook de Raad van State definitief groen licht inzake het verbod op wilde dieren in circussen. In circussen of rondreizende gezelschappen die shows […]