Marktpraktijken, Mededinging en Consumentenrecht

Oneerlijke marktpraktijken aanpakken? Opgelicht door een malafide verkoper?

Wat zijn uw rechten als consument? Welke spelregels moeten gevolgd worden wanneer de consument zich op de garantie van twee jaar beroept? Hoe kunnen conflicten voorkomen worden?

Wat te doen als u als onderneming of als consument het slachtoffer wordt van oneerlijke marktpraktijken?

Hoe kan u zich beschermen tegen de praktijken van malafide dierenverkopers?

Anthony Godfroid is specialist dierenwelzijn en heeft inmiddels een internationale reputatie verworven inzake de problematiek van de internationale transporten van (gezelschaps)dieren. Als spreker op symposia of als auteur van commentaarstukken neemt Anthony Godfroid duidelijk positie in tegen misstanden inzake dierenwelzijn.

Hij is vooral bekend om zijn bijdrage aan de strijd tegen de zogenaamde “broodfok”, een relatief nieuwe vorm van criminaliteit.

Anthony Godfroid staat u in deze materie bij voor de meest diverse hoven en rechtbanken, gaande van de Vrederechter tot de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Stel uw vraag meteen aan Anthony Godfroid:

Uw naam (vereist)

Uw e-mailadres (vereist)

Onderwerp

Uw vraag

Gelieve het veld hieronder aan te vinken

Het meest recente nieuws met betrekking tot marktpraktijken, mededinging en consumentenrecht

Rechten van verdediging bij fiscale controle: arrest Hof van Cassatie

Het Belgische Hof van Cassatie waakt over de uniforme toepassing van rechtsregels. Daarmee wordt bedoeld ...

Vluchtvertraging: Hof van Cassatie tikt vrederechter op de vingers

In een arrest van 12 oktober 2017 bevestigde het Belgische Hof van Cassatie het gezag van ...

Bespreking statuut van het dier in de Vlaamse Commissie dierenwelzijn

Op woensdag 24 mei 2017 besprak de Vlaamse Commissie dierenwelzijn de wijziging van het statuut ...

Ritueel slachten: Raad van State om advies gevraagd

Op dit moment werkt de Raad van State aan een advies inzake de verenigbaarheid met ...