Nieuws

Voertuigen kunnen voortaan ook verbeurd worden verklaard indien de dader van het misdrijf geen eigenaar is van het voertuig

Vroeger was het zo dat een verbeurdverklaring of een tijdelijke immobilisering enkel kon worden uitgesproken, voor zover het voertuig eigendom was van de dader van het misdrijf. Deze verbeurdverklaring of immobilisering kon door de rechter worden bevolen in alle gevallen waarin tijdelijk het verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf werd uitgesproken.

Bij wet van 2 september 2018 (gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 2 oktober 2018) werd dit artikel 50 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer aangepast. De zinsnede “voor zover het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf” werd weggelaten.

Echter, er werd wel een nuancering aangebracht, zodat er geen immobilisering kan worden uitgesproken in elk geval dat de dader van het misdrijf werd veroordeeld tot het verval van het recht tot sturen. Artikel 50 wordt namelijk aangevuld met de volgende paragraaf: “Indien het voertuig geen eigendom is van de dader van het misdrijf, kan de rechter de immobilisering van het voertuig slechts bevelen indien de eigenaar van het voertuig veroordeeld wordt voor een overtreding als bedoeld in de artikelen 32, 37, 2°, 37 bis, § 1, 3° of 49.”

Met andere woorden, de immobilisering is mogelijk indien de eigenaar van het voertuig word veroordeeld:
– Wegens het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon die geen rijbewijs heeft;
– Wegens het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon die een duidelijke alcoholintoxicatie of drugsintoxicatie vertoont;
– Wegens het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon die veroordeeld werd tot het verval van het recht tot sturen.

Wenst u verdere informatie inzake het wegverkeer? Werd u gedagvaard voor de politierechtbank? Essenzia helpt u graag verder.

Dit artikel werd geschreven door meesters Yana BAYENS (yb@essenzia.be).