Nieuws

Voortaan kan gerechtsdeurwaarder onbetwiste schuldvorderingen innen van ondernemingen uit 7 EU-landen

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 17 september 2018 het Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek.

In artikel 1394/20, 2° Ger.W. worden volgende databanken gelijkwaardig aan de Belgische kruispuntbank van de ondernemingen verklaard:

  • Voor het Koninkrijk der Nederlanden: “het Handelsregister”;
  • Voor de Franse Republiek: “Le Registre du commerce et des sociétés”;
  • Voor de Bondsrepubliek Duitsland: “das Handelsregister”;
  • Voor het Groothertogdom Luxemburg: “Le Registre de commerce et des sociétés” ;
  • Voor de Italiaanse Republiek: “Il Registro delle Imprese”;
  • Voor het Koninkrijk Spanje: “El Registro Mercantil”;
  • Voor de Republiek Oostenrijk: “das Firmenbuch”.

Deze uitbreiding is relevant in het kader van de invordering van onbetwiste schuldvorderingen. Artikel 1394/20 Ger.W. stelt namelijk dat elke onbetwiste geldschuld die op het moment van aanmaning vaststaat en opeisbaar is kan worden ingevorderd, in naam en voor rekening van de schuldeiser en op verzoek van de advocaat van de schuldeiser, door een gerechtsdeurwaarder.
Op deze regel bestaat echter een uitzondering en het is hier dat de gelijkstelling van verschillende buitenlandse databanken van ondernemingen een rol zal spelen. Artikel 1394/20 Ger.W. stelt namelijk dat deze regel niet geldt voor schuldeisers of schuldenaren die niet zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met andere woorden, de invordering van onbetwiste schuldvorderingen kan niet ten aanzien van privépersonen gebeuren door de gerechtsdeurwaarder, maar enkel ten aanzien van ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer hebben.
Voor de gelijkstelling van verschillende buitenlandse databanken van ondernemingen met de Kruispuntbank van Ondernemingen, wou dit zeggen dat de gerechtsdeurwaarder geen onbetwiste schuldvorderingen kon innen van buitenlandse ondernemingen. Nu kan dit wel.