Is het Hof van Assisen nu afgeschaft?

De Assisenprocedure werd in het kader van de zogenaamde Pot Pourri II-wet grondig hervormd. Deze kostelijke en omslachtige procedure, waarbij een strafrechtelijk onderzoek gedurende meerdere dagen of weken moest worden overgedaan voor een 12-koppige volksjury, is sinds 2016 enkel nog van toepassing op de zwaarste levensdelicten en op persmisdrijven. Minder complexe levensdelicten, waarbij de dader […]