Carl Dierckx

Carl Dierckx

      ° 14 mei 1994

      Is afgestudeerd als master in de Rechten aan de Vrije universiteit Brussel in 2020 en heeft zijn stage aangevat als advocaat op 1 september 2020. Hij is hoofdzakelijk actief op het gebied van het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en verzekeringsrecht.