Bankrecht, Insolventierecht en Vennootschapsrecht

Als bank juridische bijstand nodig in disputen met klanten? Of als schuldeiser bij de afwikkeling van een faillissement?

Nick Peeters, heeft 25 jaar ervaring in bankrecht, insolventierecht en vennootschapsrecht. Nick is tevens curator bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De IT-infrastructuur en het netwerk van Essenzia bieden ons de mogelijkheid om op kostenefficiënte wijze bancaire vorderingen in grote volumes te innen voor alle Belgische rechtbanken.

Stel uw vraag meteen aan Nick Peeters

Uw naam (vereist)

Uw e-mailadres (vereist)

Onderwerp

Uw vraag

Gelieve het veld hieronder aan te vinken

Het meest recente nieuws met betrekking tot bankrecht, insolventierecht en vennootschapsrecht

Rechten van verdediging bij fiscale controle: arrest Hof van Cassatie

Het Belgische Hof van Cassatie waakt over de uniforme toepassing van rechtsregels. Daarmee wordt bedoeld ...