Bankrecht, Insolventierecht en Vennootschapsrecht

Bijstand nodig bij de inning van bankvorderingen of realisatie van zekerheden ? Of in het kader van een faillissement of gerechtelijke reorganisatie ?

Nick Peeters heeft een lange en relevante ervaring in privaat bankrecht en insolventierecht. Hij is tevens gerechtelijk mandataris bij de ondernemingsrechtbanken te Antwerpen, Brussel en Gent. Door deze rechtbanken
wordt hij geregeld aangesteld als curator, gerechtsmandataris en voorlopig bewindvoerder in complexe dossiers.

Bij de uitvoering van deze opdrachten staan maximaal behoud van waarde, transparantie en een correcte communicatie voorop.