Bankrecht, Insolventierecht en Vennootschapsrecht

Als bank juridische bijstand nodig in disputen met klanten? Of als schuldeiser bij de afwikkeling van een faillissement?

Nick Peeters, heeft 25 jaar ervaring in bankrecht, insolventierecht en vennootschapsrecht. Nick is tevens curator bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen en bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

De IT-infrastructuur en het netwerk van Essenzia bieden ons de mogelijkheid om op kostenefficiënte wijze bancaire vorderingen in grote volumes te innen voor alle Belgische rechtbanken.

Alle vragen met betrekking tot het faillissement van MAKRO dienen te worden gericht aan het mailadres makro@essenzia.be. Wij zullen u zodra als mogelijk via dezelfde weg antwoorden.