Overeenkomsten- en verbintenissenrecht, handelsrecht, vennootschapsrecht en insolventierecht

Op zoek naar een ervaren advocaat die u persoonlijk bijstaat bij diverse problemen?

Klaas Koentges verstrekt advies en staat ondernemingen bij in hun contractuele en buitencontractuele verhoudingen.

Klaas Koentges heeft ervaring en een grondige kennis van het vennootschapsrecht en begeleidt zowel vennootschappen, aandeelhouders en bestuurders in de diverse facetten van het vennootschapsleven waarmee zij geconfronteerd kunnen worden (overdracht van activa, het proces van overdracht van aandelen, conflicten en geschillen tussen aandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders, fusies en overnames, …)

Daarnaast verkeert Klaas Koentges in de mogelijkheid om u bijstand en advies te verlenen inzake nationale en internationale handelscontracten in alle domeinen waarmee een onderneming geconfronteerd wordt, zowel voor de redactie, revisie als opvolging van de uitvoering van die contracten.

Ook in het vastgoed- en aannemingsrecht kan u als bouwheer, aannemer, onderaannemer, architect, bouwpromotor begeleid worden voor het opstellen van contracten, het voeren van onderhandelingen, het bemiddelen bij geschillen en het voeren van procedures, zowel voor, tijdens als na het uitvoeren van bouwprojecten

Sedert 2018 is Klaas Koentges opgenomen op de lijst van curatoren bij de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen.