Algemene voorwaarden Essenzia Advocaten

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen door overschrijving op het aangeduide rekeningnummer  onder vermelding van het factuurnummer en de referte van het dossier.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Orde van Advocaten en beperkt tot de aansprakelijkheid waarvoor dekking wordt verleend.

Wij behouden ons het recht voor om onze prestaties op te schorten of te beëindigen in geval van een vertrouwensbreuk, of van niet-betaling van facturen van het kantoor of van externe dienstenverstrekkers aangesteld door het kantoor (zoals gerechtsdeurwaarders en experten).

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd.