Voertuigen kunnen voortaan ook verbeurd worden verklaard indien de dader van het misdrijf geen eigenaar is van het voertuig

Vroeger was het zo dat een verbeurdverklaring of een tijdelijke immobilisering enkel kon worden uitgesproken, voor zover het voertuig eigendom was van de dader van het misdrijf. Deze verbeurdverklaring of immobilisering kon door de rechter worden bevolen in alle gevallen waarin tijdelijk het verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf […]

Voortaan kan gerechtsdeurwaarder onbetwiste schuldvorderingen innen van ondernemingen uit 7 EU-landen

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 17 september 2018 het Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek. In artikel 1394/20, 2° Ger.W. worden volgende databanken gelijkwaardig aan de Belgische kruispuntbank van de ondernemingen verklaard: Voor het Koninkrijk der Nederlanden: “het Handelsregister”; Voor de Franse Republiek: “Le Registre du […]