Arbeidsongeschiktheid en overmacht: het re-integratietraject niet vergeten

Tot voor kort volstonden 2 medische attesten om een einde te kunnen maken aan een arbeidsovereenkomst op grond van medische overmacht: een attest van de behandelende geneesheer en een attest van de arbeidsgeneesheer. Sedert 9 januari 2017 dient dit ontslag evenwel te worden voorafgegaan door een re-integratietraject wat inhoudt dat wanneer de behandelende geneesheer een […]

Mag men een werknemer elektronisch ontslaan?

Ingevolge de wet van 21 juli 2016 worden elektronische aangetekende zendingen juridisch gelijk gesteld met papieren aangetekende zendingen. Kan hiervan gebruik worden gemaakt in het arbeidsrecht? In eerste instantie dient uiteraard te worden nagekeken of de werkgever over het juiste mailadres van de werknemer beschikt. In het arbeidsreglement kan worden voorzien dat de werknemer bij […]