Nieuws

Motivering ontslag in een ontslagbrief

Sedert 1 april 2014 werd de zogenaamde motiveringsplicht ingevoerd in het Belgisch ontslagrecht.

Dit impliceert niet dat de reden van het ontslag in de opzegbrief dient te worden vermeld. Pas wanneer de werknemer er uitdrukkelijk om vraagt dient de werkgever de reden van het ontslag mee te delen.

De werknemer dient hierom te verzoeken per aangetekende brief binnen de 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever dient dan binnen de 2 maanden per aangetekende brief te antwoorden.

Als de werkgever niet of niet tijdig antwoordt, kan de werknemer een schadevergoeding van 2 weken loon vorderen. Is de reden onwaar of weegt deze te licht, dan kan de werknemer een schadevergoeding vorderen van 3 à 17 weken loon.

Opmerking:

Wat wel in de opzegbrief dient te worden vermeld is het begin en de duur van de opzegtermijn. Anders is er sprake van een nietige opzeg en kan de werknemer een opzegvergoeding vorderen.