Nieuws

Veiligstellen van de eigen woning tegen schuldeisers

Hebt u een eenmanszaak dan staat u met uw vermogen in voor alle beroepsschulden. Er kan dan beslag worden gelegd op uw gezinswoning.

Om dit te vermijden kan bij de notaris een verklaring worden afgelegd welke wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor. Dit brengt kosten mee, doch dan is de gezinswoning niet voor beslag vatbaar.

Dit geldt niet voor de inboedel van de gezinswoning!

Niet voor alle vennootschappen geldt het principe van afgescheiden vermogens. Een vennoot van bijvoorbeeld een vennootschap onder firma of een gewone commanditaire vennootschap blijft persoonlijk gehouden voor de schulden van de vennootschap en alsdan is het eveneens aangewezen een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning af te leggen voor de notaris.