Nieuws

Loonoverdracht: vereenvoudiging van de procedure

Welke procedure dient u als werkgever te volgen wanneer u in kennis wordt gebracht van de loonoverdracht door een werknemer?

Deze procedure werd bij wet van 7 maart 2016 vereenvoudigd:

  1. De schuldeiser moet aan de werknemer zijn voornemen betekenen om de overdracht uit te voeren.
  2. De werkgever dient in kennis te worden gesteld van de betekening aan de werknemer.
  3. De schuldeiser dient over te gaan tot neerlegging van een bericht van overdracht.
  4. Aan de werkgever dient de beslissing om over te gaan tot uitvoering van de overdracht te worden betekend nadat een verzettermijn van 10 dagen is verstreken.

De formaliteiten 2 en 4 mogen steeds worden vervuld per aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. Mits vooraf overeengekomen tussen de schuldeiser en de werkgever kunnen deze formaliteiten elektronisch worden vervuld.

Na stap 4 is de werkgever gehouden tot inhouding van het loon.

 

Bron:

Wet van 7 maart 2016 houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon (B.S. 21 maart 2016).