Nieuws

Is een bod per e-mail op een onroerend goed bindend?

Volgens het Hof van beroep van Antwerpen alvast niet. Recent werd geoordeeld dat een verkoop van onroerend goed gesloten via mail juridisch niet rechtsgeldig is. Nochtans is het volgens vastgoedmakelaars zeer gebruikelijk dat hun klanten per e-mail onderhandelen over een bod. Ook de vastgoedmarkt gaat immers mee met z’n tijd.

Het Hof van beroep te Antwerpen stelt dat een akkoord tussen de verkoper en de potentiële koper, dat per e-mail werd bevestigd juridisch niet afdwingbaar is. Deze beoordeling wordt gesteund op de wetgeving van 2003 die het mogelijk heeft gemaakt om overeenkomsten via digitale weg te sluiten. De toepassing van deze wet op onroerende goederen werd echter uitgesloten.

Met dit arrest is dus een opmerkelijk precedent gecreëerd. Elke belanghebbende kan deze rechtspraak immers inroepen om een vermeend akkoord over de verkoop van een woning teniet te doen als niet-afdwingbaar. Maar het staat rechters vrij bij elk geschil anders te oordelen. Zo oordeelde  het Hof van beroep in Gent in 2013 nog dat een sms wél een begin kan zijn van een schriftelijk bewijs.

Vastgoedmakelaars zullen hier dus rekening mee moeten houden bij het formaliseren van een verkoop, en ervoor moeten zorgen dat het bod of principeakkoord effectief wordt ondertekend.