Rechten van verdediging bij fiscale controle: arrest Hof van Cassatie

Het Belgische Hof van Cassatie waakt over de uniforme toepassing van rechtsregels. Daarmee wordt bedoeld dat het Hof erop toeziet dat “lagere” rechtbanken en hoven geen uitspraken doen die met elkaar in conflict komen doordat de ene keer een wettelijke bepaling in de ene zin wordt geïnterpreteerd en de andere keer in tegenovergestelde zin. Het […]