Gregory Appeltans

Gregory Appeltans

      ° 3 april 1989

      Is afgestudeerd als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2012. Hij behaalde tevens een Master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2017. Hij heeft zijn stage aangevat als advocaat op 3 september 2012. Hij is hoofdzakelijk actief op het gebied van het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht.