Elisa Fruyt

Elisa Fruyt

      ° 16 juli 1999

      Elisa is met grote onderscheiding afgestudeerd als master in de Rechten (burgerlijk recht en strafrecht) aan de ULB in 2022 en heeft haar stage aangevat als advocaat in november 2022. Zij is hoofdzakelijk actief op het gebied van privaat bankrecht, algemeen verbintenissen- en contractenrecht en strafrecht.