Nieuws

ESSENZiA ADVOCATEN BREIDT UIT

ESSENZiA ADVOCATEN is op zoek naar versterking voor het kantoor in Antwerpen.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met minstens één jaar ervaring (2e of 3ejaarsstagiair(e) of tableau-advocaat), maar we geven ook een 1e-jaarsstagiair(e) graag de kans om ons te overtuigen van zijn/haar gedrevenheid, enthousiasme en interesse in het gerechtelijk recht, het verbintenissenrecht in het algemeen en verzekeringsrecht in het bijzonder.

ESSENZiA ADVOCATEN biedt een degelijke en veelzijdige opleiding. We vinden het belangrijk dat de nodige zelfstandigheid wordt ontwikkeld, maar benadrukken evenzeer het belang van het werken in teamverband.

Je taak bestaat hoofdzakelijk uit de opvolging van betwiste invorderingsdossiers in alle aspecten : juridisch analyseren van het probleem, cliënten adviseren, komen tot onderbouwde standpunten, deze in helder taalgebruik formuleren in briefwisseling en conclusies, pleiten voor de rechtbank, opvolgen van uitvoeringen.

Ons cliënteel is uitsluitend bedrijfscliënteel met een uitstekende reputatie. ESSENZiA ADVOCATEN heeft als advocatenkantoor een belangrijke rol te spelen bij het bewaken van deze reputatie ten aanzien van de rechtbank en derden.  Professionaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en transparantie zijn evidente kernbegrippen.

Omdat ons kantoor dossiers behandelt over gans België is een goede kennis van het Frans noodzakelijk.

Een rijbewijs en eigen wagen zijn vereist.