Nieuws

Is het Hof van Assisen nu afgeschaft?

De Assisenprocedure werd in het kader van de zogenaamde Pot Pourri II-wet grondig hervormd. Deze kostelijke en omslachtige procedure, waarbij een strafrechtelijk onderzoek gedurende meerdere dagen of weken moest worden overgedaan voor een 12-koppige volksjury, is sinds 2016 enkel nog van toepassing op de zwaarste levensdelicten en op persmisdrijven.

Minder complexe levensdelicten, waarbij de dader de feiten toegeeft of waarbij verzachtende omstandigheden kunnen worden aangenomen, worden tegenwoordig door beroepsrechters afgehandeld en niet meer voor een volksjury gebracht. De behandeling van dergelijke zaken voor de Correctionele Rechtbank heeft vele praktische voordelen. Zo kan de zaak op een à twee zittingsdagen worden afgehandeld door slechts 3 rechters, zonder dat er eerst een volksjury dient te worden aangesteld. Tevens kan de beklaagde in hoger beroep gaan tegen de uitspraak, wat niet kan tegen een uitspraak van het Hof van Assisen.

In oktober werd deze procedure voor de eerste keer toegepast voor de Antwerpse Correctionele Rechtbank, waarbij Laurent Mortelmans optrad voor de dochter van een man uit Kapellen die op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Deze zaak zal in mei van dit jaar terug worden behandeld voor het Hof van Beroep te Antwerpen.